Szpital tymczasowy

Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie

Minister Zdrowia – na wniosek Wojewody Małopolskiego – zdecydował o reaktywowaniu bazy szpitalnej w zespole budynków – niewykorzystywanego obecnie – Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof oraz w nieużywanym kompleksie przy ulicy Botanicznej (UJ). To pierwszy małopolski – możliwy do uruchomienia w stosunkowo krótkim czasie – tymczasowy szpital COVID-19. Zalety tego obiektu są oczywiste i dlatego od dłuższego czasu braliśmy pod uwagę jego wykorzystanie. Nadszedł moment, by wdrożyć tę koncepcję.

W oparciu o CUMRiK założony był wzrost o 200 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 50 łóżek intensywnej opieki medycznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie zobowiązał się do bycia tzw. „szpitalem patronackim” tego tymczasowego szpitala COVID-19. Koordynatorem działań w tym zakresie jest dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Pierwsza część tego planu została wdrożona od poniedziałku 26 października 2020 r.

Więcej informacji: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=12592