Szpital tymczasowy

Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie

Minister Zdrowia – na wniosek Wojewody Małopolskiego – zdecydował  o reaktywowaniu bazy szpitalnej w zespole budynków – niewykorzystywanego obecnie – Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof oraz w nieużywanym kompleksie przy ulicy Botanicznej (UJ). To pierwszy małopolski – możliwy do uruchomienia w stosunkowo krótkim czasie – tymczasowy szpital COVID-19. Zalety tego obiektu są oczywiste i dlatego od dłuższego czasu braliśmy pod uwagę jego wykorzystanie. Nadszedł moment, by wdrożyć tę koncepcję.

W oparciu o CUMRiK założony był wzrost o 200 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 50 łóżek intensywnej opieki medycznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie zobowiązał się do bycia tzw. „szpitalem patronackim” tego tymczasowego szpitala COVID-19. Koordynatorem działań w tym zakresie jest dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Pierwsza część tego planu została wdrożona od poniedziałku 26 października 2020 r.

Więcej informacji: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=12592

Szpital tymczasowy

EXPO Kraków

Wybór tej lokalizacji podyktowany był tym, że obiekty przy ulicy Galicyjskiej w Krakowie dają możliwość hospitalizacji największej liczby osób. Zarazem stosunkowo łatwo można dokonać aranżacji tej przestrzeni pod kątem szpitala tymczasowego.

Miejsce to umożliwi hospitalizację około 380 osób. Będzie tam nie mniej niż 20 łóżek respiratorowych. Uruchomienie łóżek będzie procesem etapowym.

„Szpitalem patronackim” będzie Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Teraz przed dyrekcją, personelem i organem założycielskim Szpitala stoi nowe – strategiczne – zadanie. Zadanie, z którym dotychczas nie miała do czynienia żadna inna placówka w Małopolsce: uruchomić w kilka tygodni – w oparciu o obiekty niewykorzystywane do celów medycznych – szpital, który będzie służył pacjentom z COVID-19.

Więcej informacji: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12620

Szpital tymczasowy

Krynica-Zdrój

 

TAURON oddał do dyspozycji służb medycznych szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 w Krynicy-Zdroju. Zmodernizowany i zaopatrzony w sprzęt medyczny szpital, będzie służył mieszkańcom południowej Małopolski.

Jednocześnie w szpitalu w Krynicy-Zdroju będzie mogło leczyć się 168 pacjentów. W szpitalu TAURON zainstalował nowy system zapewniający dostęp do tlenu, system wzywania służb medycznych oraz zaopatrzył placówkę w sprzęt medyczny i nowe łóżka szpitalne. Pacjenci będą leczeni w salach 1, 2 i 3-osobowych z łazienkami.

Szpital został zlokalizowany w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym, który będzie podlegał szpitalowi wojewódzkiemu im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Więcej informacji: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12641

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status