Szpital tymczasowy

EXPO Kraków

Wybór tej lokalizacji podyktowany był tym, że obiekty przy ulicy Galicyjskiej w Krakowie dają możliwość hospitalizacji największej liczby osób. Zarazem stosunkowo łatwo można dokonać aranżacji tej przestrzeni pod kątem szpitala tymczasowego.

Miejsce to umożliwi hospitalizację około 380 osób. Będzie tam nie mniej niż 20 łóżek respiratorowych. Uruchomienie łóżek będzie procesem etapowym.

„Szpitalem patronackim” będzie Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Teraz przed dyrekcją, personelem i organem założycielskim Szpitala stoi nowe – strategiczne – zadanie. Zadanie, z którym dotychczas nie miała do czynienia żadna inna placówka w Małopolsce: uruchomić w kilka tygodni – w oparciu o obiekty niewykorzystywane do celów medycznych – szpital, który będzie służył pacjentom z COVID-19.

Więcej informacji: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12620

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status